Consultă link-urile și legile relevante din dreapta video-ului

 

Parcurgând materialele cursului nostru vei înțelege Legea 544/2001 ca garant al dreptului la informație fundamental și ca unealtă cetățenească pentru a combate cultura „ușilor închise” înrădăcinată în activitatea autorităților statale.

 Solicitarea de acces la informații de interes public se pot face în baza legii 544 și pot lua forma unor acţiuni verbale sau scrise (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.

Materiale de curs   Glosarul   Site-ul dedicat solicitărilor de acces la informație de interes public

Te poți aștepta la următoarii timpi de răspuns:

 • după 5 zile de la trimiterea solicitării știi dacă n-o instituția n-o să-ți dea informația.
 • după 10 zile ori primești răspunsul, ori instituția îți spune că mai are nevoie de timp.
 • după 30 de zile primești informația.

E de bine pentru că am un articol 10 care zice că dacă e vorba de solicitări în afara informațiilor de interes public, nu se mai aplică termenele și condițiile astea. Deci este recunoscută importanța superioară a accesului la informații de interes public.


Documente

schema-informatii-de-interes-public

Legendă:

 • VERDE = documentele de interes public (conţin doar informaţii comunicabile)
 • GALBEN = documente care conţin parţial informaţii exceptate
 • ROȘU = documentele care conţin integral informaţii exceptate de la comunicare

Există documente care conţin şi informaţii care privesc activitatea instituţiei, şi informaţii care rezultă din activitatea acesteia, însă documentele care sunt şi produse, şi gestionate de aceeaşi instituţie, în acelaşi timp, sunt mai rare;

Sursa: Institutul Român de Training, 2004


Informații ce trebuie comunicate din oficiu

Afișarea la sediu este modalitatea minimă obligatorie de difuzare a informațiilor de interes public comunicate din oficiu (art. 11 HG). Informațiile comunicate din oficiu trebuie prezentate într-o formă accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituţia publică (art. 10 hg (1) ).

 • regulamentul de funcţionare şi organizare a autorităţii sau instituţiei publice;
 • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • identitatea persoanelor din conducere şi a celor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact (denumirea oficială, adresa, numerele de telefon, fax, email, pagina de internet);
 • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • programele şi strategiile proprii (inclusiv planurile de achiziţii şi/sau investiţii);
 • lista documentelor de interes public; pe baza listei de la art. 5 litera h) căreia i se aplică excepțiile din art. 12!
 • lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate; pe baza nomenclatorului arhivistic din legea arhivelor naționale
 • modalităţile de contestare a deciziei instituţiei/autorităţii, în situaţia în care persoana se simte vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii publice;
 • buletinul informativ;
 • raportul periodic de activitate a instituţiei publice.

Ce tip de răspunsuri poate cetățeanul primi la solicitările trimise în baza legii 544?

1. Există posibilitatea să ți se spună că informația respectivă este exceptată de la comunicare. De aceea e bine ca înainte să formulezi solicitarea să consulți cu titlu de exemplu schema documentelor comunicabile (link către schema cu tipurile de documente juxtapusă pe atribuțiile departamentelor primăriilor din București). Dacă primești un astfel de răspuns, conform principiilor din Codul european al bunei conduite administrative ar trebui să ți se și motiveze exceptarea.

2. Funcționarii din cadrul compartimentelor de informare și relații publice au obligația de a preciza condițiile de acces la informațiile cerute și deținute de instituția / autoritatea publică în cauză; în unele situații este nevoie de documente adiționale (adeverințe, delegări etc).

3. Că informația solicităată nu e de competența instituției și că aceasta o va retransmite:

Art. 24 HG – În cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de la primire structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către insituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta.

 


Accesul la informațiile din oficiu este asigurat prin

PUBLICARE (alternativ sau simultan):

 • prin afișare la sediul instituției publice într-un spațiu care să permită accesul ușor al cetățenilor.
 • în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 • în publicații proprii, cum ar fi buletine informative sau broșuri de prezentare;
 • pe pagina de Internet a instituţiei publice;
 • în mijloace de informare în masă;

Atenţie la analiza cost-beneficiu în cheltuirea banilor publici, respectiv dacă publicarea contra cost contribuie la realizarea unui interes public.

Legea 544/2001 introduce prezumția existenței unei pagini de Internet a fiecărei instituții publice. Această prezumție este completată de cerințele explicite ale Legii 161/2003, în privința Sistemului Electronic Național.

2) CONSULTARE
La sediul instituţiei publice în spații special amenajate în acest scop sau în alte locații. În acest sens pot fi folosite, de exemplu, spațiile și personalul Centrelor de Informare pentru Cetățeni / compartimentelor de relații cu publicul din cadrul instituțiilor publice.

Informațiile din oficiu, chiar dacă sunt disponibile în mai multe moduri, vor fi comunicate și la cerere.